REGULAMIN
„SYSTEMU INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO”

dalej „Regulamin”

 1. Warunkiem skorzystania z „Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”(dalej „System”) jest:

  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1 (dalej „Teatr”), Organizatorem wydarzeń;

  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl:

  a) przed dokonaniem transakcji zakupu, Kupujący musi wypełnić formularz, w którym podaje swoje dane osobowe lub zarejestrować się w systemie sprzedaży biletów on-line,
  b) dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,
  c) sprawdzić dane oraz potwierdzić wysłanie zamówienia,
  d) opłacić zamówienie przez system płatności Przelewy24,
  e) wydrukować bilet internetowy na białym papierze lub zapisać plik PDF z biletem na urządzeniu mobilnym,
  f) warunkiem koniecznym wejścia na widownię jest posiadanie wydrukowanego biletu lub pliku PDF z biletem na urządzeniu mobilnym i okazanie go do kontroli.
 2. Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę systemu płatności Przelewy24, gdzie należy wybrać sposób płatności. Płatności obsługiwane są za pomocą przelewów elektronicznych oraz kart płatniczych. Po upływie 30 minut, nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem danych do przelewu elektronicznego lub numeru karty płatniczej, Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego systemu płatności Przelewy24 oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Teatr nie odpowiada za skutki podania danych do przelewu lub numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych na stronie internetowej systemu płatności Przelewy24 firmy PayPro S.A. odpowiada firma PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 3. W przypadku nieudanej transakcji, miejsca zostają zablokowane na 30 minut. Natomiast po udanej transakcji, a nie otrzymaniu biletu internetowego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza, na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego, winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć opcję jej wystawienia podczas składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT z paragonu, należy przesłać prośbę na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl, podając dane Kupującego, numer zamówienia oraz numer paragonu.
 6. Poprzez rejestrację w Systemie, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Teatr, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, do przetwarzania danych osobowych przez Teatr w celach marketingowych i reklamowych oraz do otrzymywana informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Zachowane będą zasady określone w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl
 10. System umożliwia zakup biletu najpóźniej 4 godziny przed spektaklem. W terminie krótszym niż 4 godziny, zapraszamy do kasy biletowej Teatru. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 11. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.
 12. Bilety promocyjne można zakupić tylko w kasie biletowej Teatru. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię. Kupujący winien udać się do kasy biletowej Teatru i uiścić dopłatę.
 13. W ramach zakupu biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 (udostępnionych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów). Kupujący oświadcza, że zakupiony bilet zostanie wykorzystany przez osobę w pełni zaszczepioną przeciw COVID-19 (osobę, która otrzymała obie dawki szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej, szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej). Każda osoba chcąca wykorzystać bilet zakupiony w puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 będzie musiała okazać certyfikat potwierdzający szczepienie, wraz z dokumentem tożsamości (w przypadku certyfikatów pozbawionych zdjęcia osoby zaszczepionej). Nieokazanie takiego certyfikatu (wraz z – w miarę potrzeby – dokumentem tożsamości) uniemożliwia wykorzystanie biletu zakupionego w ramach puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych. Dokonując zakupu biletu Kupujący wyraża zgodę na wyżej wskazane warunki, jak również przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przez niego wyżej wskazanych warunków umowa zawarta przez niego z Teatrem poprzez zakup biletu ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 14. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 15. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru dokonywane są na konto, z którego realizowane były zapłaty, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty w następnym dniu po odwołaniu spektaklu bądź wprowadzeniu zmiany w repertuarze.
 16. Bilety internetowe nie mogą być kopiowane ani przerabiane.
 17. Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.teatrszekspirowski.pl
 18. Bilety można zwrócić najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Zwrotu można dokonać, przesyłając e-mail realizacji zamówienia (wraz z załącznikami – paragonem i biletami) na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl. Pieniądze przesyłane są na konto, z którego dokonano zakupu.
 19. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię. W takim przypadku również nie przysługuje zwrot ani zamiana biletów.
 20. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

Koszyk do zapłaty0.00ilość0
koniec sesji
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.
Informacja o repertuarze:
www.teatrszekspirowski.pl
Rezerwacja biletów:
bow@teatrszekspirowski.pl
tel. 58 351 01 01