Logo
Loading...

Wybór wydarzenia

Grupa wydarzeń: Spektakl Zmień
  • 1989

  • Dzieła Wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

  • Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję

  • Kazik, ja tylko żartowałem

  • Kruchość wodoru. Demarczyk

  • Musical KOSMOS

  • Unbody